שבוע ההיכרות, אירוע ייחודי לבינתחומי, כבר הוכיח את חשיבותו לקליטה מוצלחת של הסטודנטים החדשים בקמפוס ובעולם האקדמי בכלל. בשבוע ההיכרות מעניקים סטודנטים משנים מתקדמות, המשמשים כחונכים, כלים מעשיים לסטודנטים, הכוללים: היכרות עם מקצועות הלימוד השונים ואופן הלימוד; מיומנויות למידה יעילה לאורך הסמסטר ולקראת בחינות; הכרת הספריה, מאגרי המידע השונים והחיפוש בהם; הצגת כלל השירותים הניתנים לסטודנטים בקמפוס. במהלך שבוע ההיכרות נפגשים הסטודנטים עם דיקני בתי הספר, חברי סגל ובעלי תפקידים בבינתחומי ומכירים את מבני הקמפוס השונים.


השנה בעקבות משבר הקורונה, שונתה מתכונתו של שבוע ההיכרות והיא הורחבה לפעילויות שיתקיימו לאורך השנה. 

רשמית, יחל שבוע היכרות ב-18 באוקטובר, במתכונת מקוונת בשל המצב. זאת, לאחר שבמהלך ספטמבר כבר התקיימו ביקורים של הסטודנטים החדשים בקמפוס ליום אוריינטציה ראשון, שבמסגרתו נפגשו עם סגל בית הספר ועם החונכים, וקיבלו טעימה מתכנית הלימודים. לכל מסלול תקבע תכנית ייחודית בהתאם להנחיות.