שבוע ההיכרות נועד לסייע לסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה להשתלב בהצלחה במרכז הבינתחומי ובעולם האקדמיה. בשבוע ההיכרות יעניקו סטודנטים משנים מתקדמות המשמשים חונכים, כלים מעשיים לסטודנטים החדשים, בהם: הכרת מקצועות הלימוד השונים ואופן הלימוד; מיומנויות למידה יעילה לאורך הסמסטר ולקראת הבחינות; הכרת הספרייה, מאגרי המידע השונים והחיפוש בהם; הצגת כלל השירותים הניתנים לסטודנטים בקמפוס. במהלך שבוע ההיכרות ייפגשו הסטודנטים עם דיקני בתי-הספר, חברי הסגל ובעלי תפקידים בבינתחומי ויכירו את מבני הקמפוס השונים. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים, בהתאם לפעילויות בתי הספר השונים, בסדנאות העשרה, בסיורים לימודיים ובפעילויות חברתיות וכן ייטלו חלק בפעילויות התנדבותיות למען הקהילה. ההשתתפות בשבוע ההיכרות הוכיחה עצמה כחיונית ומועילה לקליטה מוצלחת במרכז הבינתחומי הרצליה והנוכחות בו הינה חובה.