תשלום עבור אישורים

מנהל הסטודנטים מטפל בהנפקת אישורים שונים לסטודנטים ולבוגרים. התשלום עבור האישורים יתבצע דרך אתר המרכז - בכרטיס אשראי. 
חשוב! לאחר ביצוע התשלום באתר, יש ליצור קשר עם רכזת מנהל הסטודנטים הרלוונטית עבורך כדי שהטיפול בבקשה יחל.


 

  • אין בביצוע התשלום הודעה על הזמנת האישור, ויש לבצע הזמנת אישורים נדרשים ישירות מול מנהל הסטודנטים. ניתן לעשות זאת באמצעות טלפון, מייל או פניה דרך האתר.
  • אישורים יונפקו עד 10 ימים מיום הבקשה.
  • משלוח אישורים בדואר ייעשה לכתובת הרשומה ברשימות המרכז.


 

אישור לימודים

ללא תשלום - ניתן להנפיק את האישור במנהל הסטודנטים. בנוסף, ניתן להנפיק אישורים ב"תחנת המידע לסטודנט" במרכז האישי >>


 

גליון ציונים בשפה העברית לבוגרים/מפסיקי לימודים

10 ש"ח לגליון, לתשלום >>


 

גליון ציונים בשפה האנגלית לבוגרים/מפסיקי לימודים

10 ש"ח לגליון, לתשלום >>


 

אישור מיוחד לבוגרים/מפסיקי לימודים

20 ש"ח לאישור, לתשלום >>


 

אישור זכאות לתואר בשפה העברית

20 ש"ח לאישור, לתשלום >>


 

אישור זכאות לתואר בשפה האנגלית

20 ש"ח לאישור, לתשלום >>


 

תעודת סטודנט
10 ש"ח, להזמנת התעודה ותשלום, יש להכנס ל"תחנת המידע לסטודנט" במרכז האישי >>


 

עותק תעודת בוגר בשפה העברית

50 ש"ח, לתשלום >>


 

עותק תעודת בוגר בשפה האנגלית

50 ש"ח, לתשלום >>


 

הכנת טפסים לרישום לתואר שני, כולל גליונות ואישורים נלווים

50 ש"ח, לתשלום >>


 

חתימה נאמן למקור על אישורים

10 ש"ח, לתשלום >>


 

משלוח מסמכים לחו"ל בדואר מהיר

100 ש"ח, לתשלום >>