ידיעונים, תקנונים וסילבוסים

 

בעמוד זה תמצאו את הידיעונים השונים של בתי הספר ותכניות הלימוד בבינתחומי.

שימו לב: הקבצים בעמוד זה הינם הקבצים המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ז (2017), אך מעודכנים לחודש ספטמבר 2016 בלבד, ולא מתעדכנים במהלך השנה.


מערכת הידיעון הממוחשבת​ כוללת את הגרסה העדכנית ביותר של הידיעון, כולל עדכונים ושינויים הנערכים בו במהלך שנת הלימודים.