​מחלקת שכר לימוד


 

מטפלת בנושאי גביית שכר לימוד מהסטודנטים, הסדרי תשלום וכד'

תקנון שכר הלימוד >>