״שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל״ - ספרו של פרופ' אמנון רובינשטיין

 

מאי 2017


מהי ישראליות? הקיימת ישראליות משותפת, או שמא ישראל הופכת למדינת ״כל שבטיה״? ספרו החדש של פרופ׳ אמנון רובינשטיין, ״שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל״, דן באתגר המרכזי ביותר לעתיד החברה הישראלית: כיצד ניתן לחיות ביחד, אך גם לחוד? הספר עוסק בפיצול במערכת החינוך, בהפרדה המגדרית, במעמד הנשים וההומוסקסואלים בצה”ל, בשינויים העוברים על החברה הערבית והמגזר החרדי, ובשאלה האם קיימת, או צריכה להתקיים, זהות ישראלית משותפת והאם הגדרתה של ישראל כ״יהודית ודמוקרטית״ יכולה להוות בסיס לכך?

 

פרופ' אמנון רובינשטיין


 

הספר דן ברעיון הליברלי והרב-תרבותי, גם מבחינה עיונית, מתמודד עם הביקורת על הרב-תרבותיות ודן בשאלה כיצד משתלבת ישראל עם רעיונות אלה.

כריכת הספר.


הספר עוסק בהרחבה בשאלה היהודית-ערבית ומצביע על הלכי רוח חדשים בדור הצעיר הערבי בישראל. בנוסף, הפרק על החינוך מכיל מידע רב על הפיצול הרב הקיים במערכת החינוך הציבורי ועל ההפלייה התקציבית הנהוגה בו.

ספר מעורר מחשבה על משפט וחברה.

ההקדמה לספר נכתבה על-ידי נשיא המדינה.